Co z przedłużeniem linii WKD do Centrum? Szanse raczej nikłe

Marne wydają się szanse na wydłużenie linii WKD wraz z przebudową linii średnicowej, planowaną przez PKP PLK. Choć samorząd wojewódzki nadal jest zainteresowany inwestycją, to – jak wskazuje – na podstawie uzyskanych informacji i dokumentów „nie jest jeszcze możliwe zajęcie jednoznacznego stanowiska w tej sprawie”. Jednocześnie urzędnicy wskazują wiele przeszkód: własnościowych, technicznych związanych z kolizjami […]

Warszawa Rembertów doczeka się porządnej wiaty

Niestety, nie wszystkie modernizacje na kolei przynosiły poprawę warunków dla pasażerów. Przykładem może być stacja Warszawa Rembertów, gdzie charakterystyczne skrzydlate wiaty zostały zastąpione niewielkimi i mało estetycznymi blaszanymi wiatami. Okazuje się, że jest szansa na porządniejsze zadaszenie – PKP PLK planują przebudowę peronu. Więcej na ten temat